Activiteiten

01

5 Dagelijkse gebeden

Dar el Huda is een moskee en instituut dat naast de vijf dagelijkse gebeden en vrijdagpreken zich bezig houdt met diverse educatieve-, sociale- en maatschappelijke activiteiten.

02

Arabische Taal

Cursus Arabisch lezen en schrijven voor beginners en gevorderden, voor jong en oud, man en vrouw, moslims en niet-moslims. Leer de Arabische taal op een gemakkelijke en vereenvoudigde wijze met als doel op korte termijn te kunnen lezen, schrijven en communiceren.

03

Memoriseren van de Heilige Koran

Het is bedoeld om aandacht te besteden aan het dagelijks lezen van de heilige Koran. Dit om de gehele Koran te memoriseren. Dar el Huda bied hulp aan de gene die de heilig Koran willen memoriseren door het aanbieden van een geïntegreerd programma voor memorisatie, herziening en studie. Naast de memorisatie lessen bieden wij ook tajweed lessen en lessen om de interpretatie van de Koran te bestuderen (tafseer). Deze lessen worden verzorgd door imams, geleerden en docenten.

04

Maatschappelijke Rol

De ondersteuning van de trend naar openheid voor de samenleving en positieve interactie met diverse beschavingen en culturen.

Dar el Huda maakt geen onderscheid in zaken die verband houden met de zorg van jongeren in de samenleving en stelt hen in staat om een positieve rol in de maatschappij te spelen.

Verder bieden wij een positieve en actieve deelname aan verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.

Zo zetten wij ons in om moslimfamilies te onderwijzen en te ondersteunen via onderwijs, begeleiding en advies;

Benadrukken de positieve rol van de islamitische religie in de maatschappij;

 Vrouwen en jongeren in het bijzonder in gemeenschapswerk betrekken;

Bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap en rehabiliteren hen intellectueel, educatief, cultureel en het aansporen tot het handelen naar de waarden en principes van de islam;

Het individu opbouwen door middel van educatieve en maatschappelijke activiteiten;

Aanmoedigen van de gemeenschap om zich in te zetten als vrijwilligerswerker om de gemeenschap te dienen.

05

Cursussen en Seminars

We organiseren diverse cursussen en seminars. Evenals congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten. Lezingen in verschillende Islamitische, culturele en sociale wetenschappen.

06

Onderwijs en Activiteiten

Het instituut onderwijst studenten naast de Arabische taal ook het reciteren van de Koran, tajweed, Koran memorisatie, tafsier en de biografie van de profeet Mohammed ( vrede zij met hem). Evenals Islamitische Jurisprudentie ( fiqh ), Islamitische geloofsleer ( al-aqiedah ) en andere religieuze godsdienstlessen.

Een ander doel van het instituut is om de band te versterken met verschillende instellingen en organisaties in de Nederlandse samenleving. Dit om de band tussen moslims en niet moslims te versterken. Gratis counseling in een aantal sociale, psychologische, educatieve en gedragsproblemen voor de betrokkenen.

07

Ramadan Programma

Tijdens de heilige maand ramadan worden de taraweeh gebeden verricht door diverse Koran reciteurs. Naast de taraweeh gebeden worden er ook diverse iftars georganiseerd voor moslims en niet- moslims en worden er dagelijks lezingen gegeven. Ook bieden wij extra lessen aan georganiseerd voor de studenten en leerlingen.